ทุกๆประเทศย่อมมีธงชาติเป็นของตนเอง

แสดงถึงเอกราช

การไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร

และในทุกๆวัน เวลา 08.00น. และ 18.00น.

เราก็จะได้ยิน "เพลงชาติ"

และ ทุกๆที่ ก็จะมีการเชิญธงชาติกัน

แล้ว....

เคยนึกบ้างมั้ย

ว่า...

ธงชาติไทย จู่ๆ มันก็มา 3 สี อย่างนี้เลยเหรอ...??

---------------------------------------------------------------------

กำเนิดของธงสยาม

ประวัติศาสตร์การใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย สามารถสืบได้ความแต่เพียงว่า ไทยได้ใช้ธงสีแดงเป็นเครื่องสำหรับเรือกำปั่นเดินทะเลทั่วไปมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และยังไม่ได้มีธงชาติไว้ใช้ดังที่เข้าใจในปัจจุบัน ในจดหมายเหตุต่างประเทศแห่งหนึ่งได้กล่าวว่า ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) เรือค้าขายของฝรั่งเศสลำหนึ่งได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยา เมื่อมาถึงที่ป้อมแห่งหนึ่งของไทย เรือฝรั่งเศสก็ชักธงชาติของตัวเองขึ้น ฝ่ายไทยยิงสลุตคำนับตามธรรมเนียม แต่เมื่อฝ่ายไทยชักธงขึ้นตอบบ้าง ฝ่ายฝรั่งเศสกลับไม่ยิงสลุตคำนับตอบ เพราะได้ชักเอาธงชาติฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) ขึ้นเหนือป้อมด้วยเหตุว่าไทยไม่มีธงชาติของตนใช้ (ขณะนั้นฝรั่งเศสกับฮอลันดาเป็นศัตรูกัน) ฝ่ายไทยได้แก้ไขปัญหาโดยชักผ้าสีแดงขึ้นแทนธงชาติฮอลันดา ฝรั่งเศสจึงยอมยิงสลุตคำนับตอบ เหตุการณ์ดังกล่าวจึงถือกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ธงชาติไทย

ธงสีแดง ซึ่งใช้สำหรับเรือของสยาม (ไม่ใช่ธงชาติสยาม) โดยทั่วไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ธงสีแดง ซึ่งใช้สำหรับเรือของสยาม (ไม่ใช่ธงชาติสยาม) โดยทั่วไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของธงชาติไทยเลยครับ...
และ....
ก็พัฒนาเรื่อยมา...
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การบังคับใช้ธง
สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2325
(ธงเรือหลวง)
สมัยอยุธยา - พ.ศ. 2398
(ธงเรือเอกชน)
ใช้เป็นธรรมเนียมสืบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พ.ศ. 2325 - 2360 พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พ.ศ. 2360 - 2398 พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พ.ศ. 2398 - 2459 พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม รศ. 110 [14]

พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 116 [7]
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 118 [8]
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129[15]

พ.ศ. 2459 - 2460 พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 (ธงราชการ) [15]
พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459[16]
พ.ศ. 2459 - 2460 พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459[16] (ในชื่อ "ธงค้าขาย")
พ.ศ. 2460 - ปัจจุบัน พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 [10]
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479[13]
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522
จนกระทั่งกลายเป็นธง 3 สี หรือที่เรียกว่า "ธงไตรรงค์" เช่นในปัจจุบัน
 
 
แล้ว...สีของธงนั้น หมายถึงอะไรกันบ้าง
 
ถ้าถามเด็กป.4 ก็คงได้คำตอบว่า
 
"ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสามสถาบันหลักของประเทศไทย คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี)"
 
แต่...หากถามผู้ใหญ่บางคน
 
คงได้คำตอบว่า
 
"ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้สนใจ"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
(หลังจากนี้ จะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน และทำความเข้าใจ)
แล้ว...เคยคิดกันบ้างมั้ย
 
ว่าทำไม สีน้ำเงิน จึงเป็นสีเดียวที่อยู่ตรงกลางแถบเดียว ในขณะที่สีอื่นมี 2 แถบ
 
ก่อนอื่น สีแดง
 
สีแดงนั้น หมายถึง ชาติ
 
แล้วทำไม ไม่เป็นแถบเดียว
 
เพราะชาติไทยเอง ก็ไม่ใช่แค่แผ่นดินผืนเดียว แต่...ยังมีเกาะนับร้อย ที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยด้วย ก็คงเหมือนกับธง แม้จะไม่ได้อยู่เป็นแถบเดียวกัน แต่นั่น ก็คือชาติไทยเหมือนกัน
ต่อไป สีขาว
 
สีขาว ก็คือ ศาสนา เช่นกัน ประเทศไทยไม่ได้มีศาสนาเดียว แต่ มีหลายศาสนาอยู่ร่วมกัน ภายใต้ร่มธงไทย
ดังนั้น แม้จะเป็นคนละศาสนา แต่อยู่ในประเทศไทย ก็คือคนไทยเหมือนกัน
 
แต่...สีน้ำเงิน
 
สีน้ำเงินนั้น หมา่ยถึง พระมหากษัตริย์ มีพระองค์เดียวเท่านั้น ไม่อาจแบ่งแยก และมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของประเทศไทย จึงกลายเป็นสีที่ใหญ่ที่สุด และมีเพียงแถบเดียวเท่านั้น...
 
แล้ว...คุณเคยรู้ตัวบ้างมั้ย ว่าตอนนี้ ธงชาติไทย ถูกทำลายไปแค่ไหนแล้ว
 
จริงๆแล้ว ตัวธงชาติ ก็คงจะอยู่เหมือนเดิม ไม่มีใครกล้าไปขีดเขียนทำลายหรอก
 
แต่... สถาบันหลักทั้ง 3 กลับถูกบั่นทอน ทำให้แปดเปื้อนโดยฝีมือของผู้ใหญ่เลวๆหลายๆคน
 
อย่างเช่น
 
ชาติ
 
ตอนนี้ชาติไทย โดนรุกทำร้ายจากกี่ทิศกัน
 
คำตอบคือ ทุกทิศทุกทาง
 
ทางเหนือยาวไปถึงฝั่งตะวันตก ถูกรุกโดยยาบ้า และกลุ่มค้ายาบ้ามากมาย
 
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มีปัญหาพรมแดนเรื่องเขาพระวิหารอยู่ ซึ่งดูท่าแล้ว จากการที่ผมอ่านข่าว คงจะเสียดินแดนส่วนนั้นแน่ หากนักการเมืองยังเป็นเช่นนี้...
 
ทางใต้ ก็อย่างที่รู้ๆกันว่า โดนกลุ่มคนชั่ว ที่ใช้ศาสนาบังหน้า มาหาผลประโยชน์ ก่อความวุ่นวาย
 
ตอนนี้ชาติเรา คงจะเหมือนโดนแช่ในน้ำกรด โดนกัดจากทุกทาง เสื่อมเสียย่อยยับไปเสียหมด...
 
แล้วศาสนา
 
ศาสนานี้ แค่ศาสนาพุทธ ก็มีมารศาสนามากมาย อยู่ในคราบผ้าเหลือง แต่ทำตัวอัปรีย์สิ้นดี ยังเที่ยวเตร่ กินเหล้าเมาเหมือนหมาก็ไม่ปาน ยังมีมั่วสีกาก็เยอะ แถมมีหลอกนักศึกษามามั่วประเวณีอีกต่างหาก และ จากการที่ผมเคยไปถามตรงๆมาแล้ว มี "ไอ้มารห่มผ้าเหลือง" เคยพูดว่า ก็เป็นพระ ไม่ต้องหาเงิน มีกินไปเรื่อยเปื่อย เรื่อยๆได้ แถมยังได้เงินอีก เรื่องอะไรกูจะสึก
 
......
 
แต่ชาติไทย ก็ไม่ได้มีศาสนาเดียว
 
อย่างศาสนาอิสลาม ก็มีมารศาสนา อ้างศาสนาบังหน้า เพื่อหาผลประโยชน์ บ่อนทำลายบ้านเมือง ฆ่าคนเป็นว่าเล่น ผมถามหน่อยเถอะ มีศาสนาไหนเหรอ ที่สอนให้ทำระเบิด สอนให้ถือ AK ไล่กราด
 
ผมเชื่อว่าในพระคัมภีร์ ไม่มีแน่นอน...
 
ลึกๆในใจผม ยังเชื่อมั่นในมุสลิมทุกคนนะครับ...
 
ส่วนสถาบัน พระมหากษัตริย์
 
ถึงกับมีการทำคลิปล้อเลียน เป็นอะไรที่ผมเคียดแค้นมาก
 
แล้วยังมีการพูดพาดพิงทางการเมืองบ่อยครั้ง อยากจะถามจริงๆ ว่า ท่านเคยทำอะไรเสียหายกับบ้านเมืองเหรอ
 
คำตอบคือ ไม่มีเลย กลับกัน ท่านทำแต่ประโยชน์มากมาย ทำให้บ้านเมืองก้าวหน้า แก้ปัญหาตรงจุด และไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆด้วย
 
พูดได้ว่า ดีกว่า นักการเมืองชั่วๆ หลายคนเลย
 
ผมไม่สนหรอกนะ ว่าเป็นใคร ที่พูดหมิ่นพระมหากษัตริย์
 
ผมรู้แค่ว่า คนๆนั้น สิ้นคิด และ โง่ บัดซบ
 
และไม่ใช่แค่ที่กล่าวมา
 
ตอนนี้ การทุจริต เหมือนกับเป็นเรื่องปกติ
 
ผู้ที่ไม่ทำสิ อยู่ไม่ได้
 
อยากจะถามว่า....ไอ้ชาติบ้านเมืองที่ท่านเอามาประมูลเล่น
 
หาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง
 
ตัวท่านเอง เป็นคนสร้างชาติไทยนี้ขึ้นมาเหรอ
 
คำตอบคือ บรรพบุรุษของพวกเราทั้งนั้น ที่เป็นคนหลั่งเลือดสร้างมา
 
บรรพบุรุษเราเสียสละไปมากแค่ไหนแล้ว
 
แทบจะเอาเลือดของพวกท่านอาบทั่วแผ่นดินไทยอยู่แล้ว
 
แต่...กลับถูกคนชั่วๆ ใช้เป็นแค่ เครื่องมือหาเงินเข้ากระเป๋า...
 
ผมว่า บรรพบุรุษของท่าน คงนั่งร้องไห้อยู่บนสวรรค์แน่นอน...
----------------------------------------------------------------------------
สุดท้ายนี้ เมื่อท่านฟังเพลงชาติครั้งต่อไป
ลองคิดถึงทั้ง 3 สถาบัน
คำนึงถึงบุญคุณของทุกสถาบัน ให้ความเคารพกับเพลงชาติ และธงชาติ
ลองหยุดยืนเคารพเพลงชาติบ้าง ก็คงไม่เสียหายเท่าไรนัก ถ้าทำได้
(บางกรณีทำไม่ได้จริงๆ เช่น อยู่บนทางด่วน ก็พอเข้าใจ)
และ หากผู้ใหญ่บางคนได้อ่าน
ลอง....หยุดทำชั่วบ้าง ขอร้องเถิด
ก่อนที่รุ่นลูกของผม จะไม่รู้จักคำว่า "ชาติไทย" อีกต่อไป...
-------------------------------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณ รูปทุกรูป และเนื้อหาหลายๆส่วน จาก วิกิพีเดีย - ธงชาติไทย


edit @ 29 Jul 2008 21:18:15 by SuBBatH

Comment

Comment:

Tweet

อยากถามความคิดเห็นคนไทย หากมีคนเอาธงชาติไทย ไปทำเป็น กระโปรงในโลโก้ขายสินค้า แล้วอ้างว่า เขาขายสินค้าดีมีคุณภาพ เป็นการโฆษณาประเทศไทย คุณคิดว่าอย่างไร ผิดกฏหมายหรือไม่  เผอิญ เขาโฆษณา สินค้าเข้ามาใน FB ที่หน้าเลยเห็น ว่า ไม่ถูกต้อง ขอความคิดเห็นหน่อยนะคะ  เขาอยู่ที่ หน้า Air Thai Life ใน FB คะ

#19 By sudawon (14.207.176.48) on 2013-10-06 01:45

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานsad smile

#18 By เบียร์ (unknown, 180.180.210.84) on 2011-10-28 18:14

#17 By พงศกร (182.93.200.39) on 2011-09-14 09:47

ให้ขอมูลน้อยจังangry smile

#16 By rata (182.53.152.144) on 2011-09-10 18:25

eafgygknwrhgxc

#15 By เกด่าสฟีคำ (118.174.84.36) on 2011-09-04 09:31

คนไทยที่มีความกตัญญูรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแผ่นดินเกิด ขอได้ร่วมกันประนาม
ไอ้เดนคนที่เป็นที่ปรึกษาฮุนเซน หรือไปปรึกษา-ศึกษาหาวิธีการตามแบบเขา อย่างไรรึ?
๑.ทำอย่างไรถึงมีอำนาจเบ็ดเสร็จ
๒.ทำอย่างไรในการล้มสถาบันทั้งสาม (ล้มล้างเจ้าสีหนุฯ)
๓.ทำอย่างไรถึงจะตั้งตนเองเป็นประมุขของประเทศ (อย่างฮุนเซน)

#14 By amnu (125.25.103.81) on 2009-11-07 09:27

ถ้าประเทศไทยถือลัทธิชาตินิยมทุกอย่างที่กล่าวมาจะดีเอง

ประเทศไทยไม่เคยเสียเอกราชให้ใคร(ยกเว้นตอนเสียกรุง2ครั้งแต่ก็เสียไม่นาน)
จึงไม่รู้สึกถึงความขมขื่นในเรื่องของการสูญเสียหรือสิ้นชาติ
ไม่เหมือนประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ
ที่เสนอมาอย่างนี้ไม่ได้อยากให้ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาตินะครับ
ชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
ลองไปดูแผนที่ในสมัยอยุธยา ธนบุรี ซะก่อนว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดและมีแผ่นดินมากแค่ไหน
แผ่นดินที่เสียไปมากกว่าที่เหลืออยู่ซะอีก
ตอนนี้เรามีศึกนอกรอบทิศ พม่าศัตรูเก่า เขมรจองแทงข้างหลัง
และอาจจะรวมไปถึงลาวซึงเรามักจะสอนลูกหลานเราเสมอว่า
ลาวกับไทยเป็นพี่น้องกัน คุณคิดรึเปล่าว่าลาวนับญาติกับเราด้วยไหม
และยังมีศึกภายในระหว่างนักการเมืองและสีเสื้ออีก
รวมผู้ก่อการร้ายใน 3จังหวัด (บางทีประเทศเพื่อนบ้านอาจจะสนับสนุน)

รักกันไว้เถิด.......พี่น้องชาวไทย

***พรรคชาตินิยมแห่งประเทศไทย พชท***

#13 By Thai Neo Nazi (117.47.26.118) on 2009-08-28 11:40

ดีใจ
open-mounthed smile question

#12 By nan (118.175.149.191) on 2009-08-28 09:47

ถามสักนิดเถอะครับ ถ้าพอมีใครทราบ การชักธงขึ้นหมายถึงอะไร และการชักธงลงหมายถึงอะไร หรือทำไมไม่ค้างธงไว้ที่ยอดเสา

#11 By bin-17 (113.53.26.119) on 2009-05-15 20:04

นึกถึงเพลงที่เรียนตอนประถม

"ไตรรงค์ธงไทย ปลิวไสวสวยงามสง่า
สีแดง คือชาติ
สีขาว ศาสนา
น้ำเงินหมายว่า
พระมหากษัตริย์ไทย (ซ้ำ)"

#10 By petiteparty on 2008-09-02 17:51

ชาติไทยไม่ได้ถูกทำร้ายจากทุกทิศ
แต่ถูกทำร้ายจากภายใน -*-tongue

#9 By dong=ดอง,โด่ง on 2008-07-30 18:08

กว่าจะอ่านจบ ไม่คิดว่าเพื่อมผมจะสาระได้ขนาดนี้

นับถือ !!

#8 By ๐Trust me plzz๐ on 2008-07-30 17:23

ตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไป ว่าแผ่นดินไทยจะเป็นยังไง

แต่ที่แน่ๆ เรื่องเขมร UNSC กับ อาเซียน เข้าข้างเราบ้างแล้ว

ก็ต้องคอยดูต่อไป ว่านักการเมืองไทย จะมีปัญญาทำอะไรได้บ้างปล่าว

#7 By ~:Red_Em:~ on 2008-07-30 08:17

อ่านแล้วเพลงชาติดังในหัวเลยแฮะ
จะว่าไป..ไม่ได้ร้องเพลงชาติดังๆนานแค่ไหนแล้วเนี่ย
อึมๆๆๆ

#6 By 則巻アラレ on 2008-07-29 23:52

โปรดยืนตรงเคารพธงชาติ big smile

#5 By ทิว แอด ไฟน์ on 2008-07-29 22:22

เรื่องนี้พูดให้ตายไม่รู้จะสำนึกกันกี่คน แค่ไม่ทำตัวแย่ๆให้สังคมเดือดร้อนก็ช่วยชาติได้แล้วนะ ถ้าเราคิดไปตามเนื้อหาของเพลงชาติ อาจจะช่วยฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้บ้าง

#4 By rusleeping on 2008-07-29 22:21

รักประเทศไทยค่ะ
แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้...
เลยต้องปล่อยมันเป็นไป...

#3 By AelitaX on 2008-07-29 22:21

ประเด็นช่วงท้ายๆนี่น่าสนใจอยู่ครับ

คงต้องขอเสริมว่า นอกจากการกัดเซารอบด้านแล้ว ปัญหาภายในชาติก็ทำเอาคนไทยแยกเป็นสองฝั่งเรียบร้อยแล้วครับ

#2 By on 2008-07-29 21:54

เรื่องนี้คุยกันยาว

มันเป็นเรื่องของหลายๆ ความเชื่อ

และ ผลประโยชน์ทับซ้อนมหาศาลนัก นะคุณน้อง

#1 By T o' M @ ZZ u ครับ on 2008-07-29 21:50