หลังจากงานที่เข้ามากำลังจะผ่านพ้น

กระพ้มเองก็จะได้ลั้นลาอีกครั้ง...

 

หลังจากเริ่มมีเวลา จะพยายามแก้ตอนที่เหลือให้มีเนื้อหามากขึ้น

จริงๆ ตอนที่ ๓ นี้ ถ้าใครเคยอ่านแล้่ว

จะพบว่า มันมีเนื้อหามากขึ้น

คือ...ผมพยายามใช้ช่องว่างเวลาเพียงน้อยนิดแก้ไขมัน

 

มันอาจจะยังไม่ดีมาก แต่ก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับ...

 

 

=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=[]=